Navn: Handicap Telefon Mailadresse
Inga Andersen 39,0 98 31 44 84/22 16 71 43  andersen.holding@post.tele.dk
John Christoffersen 29,6 johnchristoffersen@stofanet.dk
Mogens Friis 34,5 98 79 10 12  julie.mogens@privat.dk
Hans Erik Heuer 30,0 98 18 44 67 heheuer@gmail.com
Helena Heuer 45,0 98 18 44 67
Svend Erik Jensen 54,0 98 18 91 11 svej02@gmail.com
Morten Lind 36,0 98 14 96 86 molind@stofanet.dk
Hanne Lindvall 32,3 98 18 22 18 behave@mail.dk
John Møller 43,0 98 18 12 48  lojo@stofanet.dk
Gunver Overskov 36,0 98 11 12 28 gunvero@stofanet.dk
Alice Strange 41,0 75 42 16 84
Jørn Strange 25,5 75 42 16 84 ajstrange123@gmail.com
Kirsten Valnert 36,0 28 24 38 08 kirstenvalnert@stofanet.dk
Jette Winsløv 42,0 98 13 29 44 lindesten@stofanet.dk
Aalborg Golf Klub 98 34 14 76 mail@aalborggolfklub.dk