golf-ball-on-green-grass
Generelle regler for deltagelse i Parmatchklubben

 • 5 ud af 6 turneringer er tællende i den gennemgående turnering.
  Den afsluttende sammentælling giver parrets samlede score for året.
 • OBS! Afslutningsturneringen er ikke tællende.
 • Hver deltager spiller fra max. 36 tildelte slag.
 • Der må spilles med substitut
  – max. 2 gange i sæsonen for at kunne vinde den gennemgående turnering.
 • Ved lige resultater er scoren på de sidste 9, 6, 3, 2, 1 huller afgørende.
 • AFBUD skal meddeles til kaptajnerne senest kl. 18:00 mandag før turneringsdagen……med visse undtagelser 😉
 • Gæstepar:
  – Hvis kaptajnerne finder det formålstjenligt at invitere et gæstepar for at være et lige antal par til en turnering, får gæsterne en flaske vin som tak for hjælpen. Gæsterne deltager dog ikke i turneringen og kan ikke vinde præmier.

Startliste – udsendes senest onsdag før spilledagen.