Sæsonstart: Onsdag den 29. marts 2017

Spilletid: Onsdage kl. 15.22 – 16.30 (i sommermånederne 15.30-16.30)

Kontingent: Kr. 400

Betaling til: Reg.nr. 9807 kontonr. 2073010139

Husk at anføre navn og medlemsnummer når du overfører penge.

Send din tilmelding til Birgitte.nymark@gmail.com med nedenstående informationer:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf
  • E-mail
  • Medlemsnummer
  • Handicap (mhp. fordeling i række A og B)
  • Deltager i åbningsturnering den 29. marts  ja/nej
  • Deltager i spisning den 29. marts ja/nej