Old Boys – Seniorklubben
Old Boys Klubben byder nye og gamle medlemmer rigtig hjertelig velkommen til en ny sæson.

Old Boys er en klub for herrer med en alder på ca. 55 år og der over, der har en positiv indstilling til at spille seriøs golf med ligesindede under hyggelige og sociale former. Alle uanset spillehandicap er velkommen. Medlemmer med et spillehandicap på over 36 vil blive sat til max. 36 slag.

Der spilles match hver onsdag – både sommer og vinter – med start kl. 10.00. Scorekort skal afleveres senest kl. 09.40 til holdkaptajnerne, der sammensætter holdene ved lodtrækning. Matchformen er som regel stableford, men enkelte gange spilles slagspil. Der afholdes holdkonkurrencer ind i mellem. I løbet af sommersæsonen afvikles to løbende turneringer – “The Old Boy” og “Old Boys Masters”. (Se matchprogrammet)

Der er præmier hver onsdag til de 3 bedst placerede i henholdsvis A og B-rækkerne. Ved holdspil er der ligeledes præmier til de bedst placerede hold. A og B-rækkerne opdeles med lige mange deltagere i hver række i forhold til spillehandicap. Ved ulige antal deltagere fordeles rækkerne med en mindre i A-rækken. Der er præmieuddeling umiddelbart efter hver match. Er præmiedeltageren ikke til stede udgår han af præmierækken, og næste placering overtager præmien. Ved holdspil er der præmier til tættest på flaget på udvalgte huller.

I løbet af sommeren arrangeres fælles middage med socialt samvær en gang om måneden, undtagen juli, samt spil på to fremmede baner. (Se matchprogrammet)

Samtlige matcher i sommersæsonen er EDS runder. Det vil sige at der foretages handicapregulering på samtlige indleverede scorekort.

Sommersæsonen slutter ultimo oktober med en match, årsmøde og middag med præmieuddeling til de afsluttede løbende turneringer.

Gæster er velkommen til at spille med for 30 kr., men deltager ikke i præmierækken.

Kontingentet er 400 kr. årligt, der indbetales inden den 1. april på klubbens bankkonto 9809 2071225332. HUSK ved benyttelse af netbank eller indbetaling i banken udfyldes meddelelser til,modtager med navn og medlemsnummer.

Alle medlemmer opfordres til at holde sig orienteret på Old Boys hjemmeside gennem hele sæsonen.

Vi ser frem til en god og kammeratlig golfsæson!

 

EVT. SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL HOLDKAPTAJNERNE:

Leif Thomsen – tlf: 20 14 21 98 – mail: dahlthomsen@webspeed.dk

Jens Vinther – tlf: 61 67 29 98 – mail: jvinther43@gmail.com

Mogens Malbek – tlf.: 30 56 07 55 – mail: mogensmalbek@gmail.com