Her fremgår tidligere vindere af “Månedens regelspørgsmål” samt svarene på spørgsmålene.

August 2017: “den nemme”
Spørgsmål: En spiller skal slå over vandhazarden(søen) på gul 9. Bolden lander tæt på vandhazardens grænse på modsatte side af vandhazarden. Spilleren er i tvivl, om bolden lige nåede over eller om den ligger i vandhazarden og ikke kan spilles. Bolden kan ikke være tabt andre steder end i vandhazarden. Kan spilleren for at spare tid spille en provisorisk bold?
Svar
: Nej – man skal gå frem efter reglerne for vandhazarder
Vinder: Thorkild Jørgensen 1905 
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aalborg Golf Klub

August 2017: “den svære”
Spørgsmål: Fra teestedet slår en spiller sin bold i retning af en vandhazard. Hazarden er på alle sider omgivet af tætklippet areal, og det er således en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i hazarden. Spilleren dropper en bold efter 26.1b. Før han slår til den droppede bold, opdager en hans medslagspillere, at den oprindelige bold ligger lidt længere fremme. Der er ikke gået 5 minutter. Må/skal spilleren fortsætte med den oprindelige bold og hvorfor/hvorfor ikke ?
Svar: Da spilleren droppede sin bold gjorde han det efter en anvendelig regel, idet det på det tidspunkt var en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden var i hazarden. Bolden bliver således bolden i spil, og spilleren må ikke fortsætte med den oprindelige bold.
Vinder: Peter Møller 2-4595
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aalborg Golf Klub

Juli 2017: “den nemme”
SpørgsmålVi spiller golf i Aalborg og er på green. Spilleren fjerner flagstangen. På vej for at lægge den på green taber han den, og den flytter hans bold. Er der straf? Skal bolden genplaceres?
SvarJf. vores lokale regler er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Vinder: Erik Olsen 2-1787
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aabybro Golfklub

Juli 2017: “den svære”
Spørgsmål: En spillers bold krydser sidst en hazard, hvor den er markeret med røde pæle, men bolden kommer til hvile 100 meter længere fremme i en del af hazarden, som er markeret med gule pæle. Hvilke muligheder har spilleren i den givne situation. Opregn dem alle. Spilleren vælger at droppe bolden udenfor hazarden i samme afstand til hullet, som det sted, hvor bolden kom til hvile i hazarden. Han spiller hullet færdigt. Har spilleren gjort noget galt ?
Svar1. a) Spille bolden, som den ligger, b) droppe på linien flag krydspunkt, c) droppe bolden 2 køllelængder fra det sted hvor bolden sidst krydsede hazarden, d) droppe en bold inden for 2 køllelænger fra det punkt på hazardens modsatte side, som er i samme afstand til hullet som det punkt, hvor bolden sidst krydsede hazarden, eller e) slå en ny bold fra det sted hvorfra han slog.

2. Spilleren diskvalificeres for et alvorligt brud på Golfreglerne. Han må gerne droppe til siden, fordi han har de rettigheder, som følger af, at bolden sidst krydsede hazarden, da den var rød, men droppet skal være i relation til krydsningspunktet – ikke boldens placering.
Vinder: Britta Elkjær 2-445
Præmie: 2 flasker rosé

Juni 2017 – “den nemme”
Spørgsmål: 
En spiller har færdigspillet sin runde og fortæller, at han på hul 8 slog sin bold i en hazard. Hazarden var rød, men han fortalte, at han havde droppet i overensstemmelse med reglerne for en gul hazard (droppet bagud på linien flag – krydspunkt). Skal spilleren straffes udover straffen for at droppe ud af hazarden?
Svar: Nej, udover straffen for at droppe ud af hazarden sker der ingenting. I en rød hazard har du alle mulighederne som i en gul (spille bolden som den ligger, tilbage på linien, tilbage til hvor slaget blev slået fra) samt at droppe 2 køllelængder fra stedet, hvor bolden krydsede hazarden samt et sted på den modsatte side i samme afstand fra hullet.
Vinder: 2-715 Tove Schultz
Præmie: 1 flaske hvidvin (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Juni 2017 – “den svære”
Spørgsmål: En spiller har færdigspillet sin runde og fortæller, at han på hul 12 slog sin bold i en gul hazard. Spilleren droppede sin bold i overensstemmelse med reglerne for rød hazard og droppede bolden 2 køllelængder til siden. Herved kunne han slå udenom en gruppe træer, som stod umiddelbart på den anden side af hazarden og kunne således slå direkte mod green. Skal spilleren straffes? (Begrund dit svar)
Svar: Ja, Spilleren diskvalificeres for et alvorligt brud på golfreglerne. Straffen for at spille fra et forkert sted er 2 straffeslag, men da spilleren får en væsentlig fordel af sit regelbrud, skal han rette sin fejl, inden han slår ud fra næste teested. Undlader han dette, skal han diskvalificeres.
Vinder: 2-4262 Jesper M.P.
Præmie: 2 greenfeebilletter til Lübker Golf Resort (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Maj 2017 – ” den nemme”
Svar: 
Nej – der er ingen straf, hvis spilleren ikke er skyld i, at bolden bevægede sig (regel 18-2 – ændring pr. januar 2016)
Vinder: 
2-2563 Steffen Villadsen
Præmie: 1 flaske rosé (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Maj 2017 – “den svære”
Svar: 
Ja- det kan godt være lovligt. Det er først i det øjeblik, at spilleren bruger udstyret til at foretage ”ulovlige” målinger, at straffen falder, (Tillæg IV: Apparater og andet udstyr). 
Vinder: 
2-3003 Pernille Haure
Præmie: 1 flaske rødvin (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)