Her fremgår tidligere vindere af “Månedens regelspørgsmål” samt svarene på spørgsmålene.

Februar 2018: “den nemme”
Spørgsmål: Din bold ligger 3 meter fra greenkanten og du kunne godt tænke dig at putte bolden ind på green. Ca. 1 meter fra greenkanten og i din spillelinje er en fordybning med et sprinklerdæksel. Må du droppe fri af dækslet uden straf?
Svar: Nej – man må chippe bolden over.
Vinder:  2-1790 Finn Villadsen
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aalborg Golf Klub

Februar 2018: “den svære”
Spørgsmål: Hvad gør du, hvis din bold er tabt i en ikke flytbar forhindring through the green?
Svar: Du må droppe en bold uden straf, hvor bolden passerede grænsen for forhindringen, regel 24 – 3b.
Vinder: 2-445 Britta Elkjær
Præmie: 2 flasker hvidvin

Januar 2018: “den nemme”
Spørgsmål: Du spiller ind til greenen og din bold lander i en greenbunker helt op ad bunkerens forkant. Med et straffeslag erklærer du bolden uspillelig. Kan du slå dit næste slag udenfor bunkeren?
Svar
: Ja- spilleren kan spille en bold så nær som muligt ved det sted, hvor han sidst spillede bolden.
Vinder:  2-2776 Joan Thomsen
Præmie: 2 flasker hvidvin

Januar 2018: “den svære”
Spørgsmål: Du har slået din bold i en vandhazard og bliver enig med din modstander om, hvor du skal droppe en ny bold. Efter du har droppet en ny bold, kommer en tilskuer hen og fortæller, at din bold har krydset grænsen for hazarden næsten 20 meter fra det sted, hvor du har droppet. Hvad gør du?
SvarSpilleren har droppet en bold efter regel 26, men på forkert sted. Da bolden ikke er spillet, skal spilleren rette sin fejl ved at droppe en bold på det korrekte sted. Spilleren er afskåret fra at spille den oprindelige bold i hazarden. Dec 26-1/16.
Vinder: 2-4227 Ulrich Hummelmose
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aalborg Golf Klub

December 2017: “den nemme”
Spørgsmål: Du har dømt din bold uspillelig og droppet. Inden du spiller dit næste slag, opdager du, at du har byttet bolden ud med en anden – får du straf?
Svar
: Nej – ingen straf. Efter regel 28 er det ok at erstatte en bold, der er erklæret uspillelig.
Vinder: Torben Thomsen 2-2775
Præmie: 2 flasker rødvin

December 2017: “den svære”
Spørgsmål: Du tror din bold er tabt og efter at have ledt i 4 minutter, dropper du en ny bold på det sted, hvorfra du sidst spillede en bold. Inden du slår til den droppede bold og inden de oprindelige 5 minutter er gået, finder din medslagspiller din oprindelige bold. Hvad gør du?
Svar
: Du spiller videre med den droppede bold, idet den er bolden i spil, jf. regel 20-4.
Vinder: Ellen Hedegaard 2-2246 
Præmie: 2 flasker rødvin

November 2017: “den nemme”
Spørgsmål: Din bold ligger i en hazard dækket af løse naturgenstande. Må du flytte naturgenstandene for at finde din bold?
Svar
: Ja, regel 12-1b (men du skal genplacere de løse naturgenstande)
Vinder: Gurli Villadsen 2-1789
Præmie: 2 flasker rosé

November 2017: “den svære”
Spørgsmål: Du finder din bold halvt begravet i rough. Du ønsker at identificere din bold og fortæller dette til dine medslagspillere. Derefter roterer du bolden en smule, og dit mærke dukker op. Er der straf?
Svar
: Ja. Du må ikke løfte eller røre en bold i medfør af regel 12-2 og 20-1, medmindre den er markeret. Decision 12-2/2.
Vinder: Anders Thomsen 2-4086
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aabybro Golfklub

Oktober 2017: “den nemme”
Spørgsmål: Du tager lempelse for en ikke flytbar forhindring. Du finder nærmeste punkt for lempelse og dropper i inden for en køllelængde ikke nærmere flaget. Da bolden rammer jorden, springer den fremad og kommer til hvile 30 cm nærmere hullet men ikke uden for droppeområdet. Skal bolden droppes om?
Svar
Det tilladte droppeområde er defineret som ikke nærmere hullet end boldens oprindelige placering. Hvis bolden kommer til hvile indenfor droppeområdet kommer den derfor til hvile ikke nærmere hullet end boldens oprindelige placering. Den er derfor i spil og skal ikke droppes om.
Vinder: Lars Bender 2-49
Præmie: 2 flasker rosé

Oktoberr 2017: “den svære”
Spørgsmål: Fra teestedet slår en spiller sin bold i retning af en vandhazard. Bag hazarden er der skov, og foran er der både tætklippet areal og  rough. Ingen af spillerne på holdet ser bolden gå i hazarden. De bliver enige om, at da de ikke kan finde bolden, er den i hazarden, og spilleren dropper en bold bag hazarden i overensstemmelse med regel 26-1b. Spilleren spiller hullet færdigt, og slår ud fra næste teested. Spilleren slår bolden på green efter at have droppet bag hazarden og bruger 2 put. Hvad er spillerens score på hullet?Svar: Spilleren har ikke nogen score på hullet. Da det ikke ”er en kendsgerning eller så godt som sikkert” at bolden er i hazarden kan han ikke bruge Regel 26-1b men skal bruge 27-1 og gå tilbage på teestedet. Da han bruger 26-1b, spiller han fra et ”alvorligt” forkert sted, og da han ikke retter sin fejltagelse, bliver han diskvalificeret.
Vinder: Poul Isak 2-346
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aabybro Golfklub

August 2017: “den nemme”
Spørgsmål: En spiller skal slå over vandhazarden(søen) på gul 9. Bolden lander tæt på vandhazardens grænse på modsatte side af vandhazarden. Spilleren er i tvivl, om bolden lige nåede over eller om den ligger i vandhazarden og ikke kan spilles. Bolden kan ikke være tabt andre steder end i vandhazarden. Kan spilleren for at spare tid spille en provisorisk bold?
Svar
: Nej – man skal gå frem efter reglerne for vandhazarder
Vinder: Thorkild Jørgensen 1905 
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aalborg Golf Klub

August 2017: “den svære”
Spørgsmål: Fra teestedet slår en spiller sin bold i retning af en vandhazard. Hazarden er på alle sider omgivet af tætklippet areal, og det er således en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i hazarden. Spilleren dropper en bold efter 26.1b. Før han slår til den droppede bold, opdager en hans medslagspillere, at den oprindelige bold ligger lidt længere fremme. Der er ikke gået 5 minutter. Må/skal spilleren fortsætte med den oprindelige bold og hvorfor/hvorfor ikke ?
Svar: Da spilleren droppede sin bold gjorde han det efter en anvendelig regel, idet det på det tidspunkt var en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden var i hazarden. Bolden bliver således bolden i spil, og spilleren må ikke fortsætte med den oprindelige bold.
Vinder: Peter Møller 2-4595
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aalborg Golf Klub

Juli 2017: “den nemme”
SpørgsmålVi spiller golf i Aalborg og er på green. Spilleren fjerner flagstangen. På vej for at lægge den på green taber han den, og den flytter hans bold. Er der straf? Skal bolden genplaceres?
SvarJf. vores lokale regler er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Vinder: Erik Olsen 2-1787
Præmie: 2 greenfeebilletter til Aabybro Golfklub

Juli 2017: “den svære”
Spørgsmål: En spillers bold krydser sidst en hazard, hvor den er markeret med røde pæle, men bolden kommer til hvile 100 meter længere fremme i en del af hazarden, som er markeret med gule pæle. Hvilke muligheder har spilleren i den givne situation. Opregn dem alle. Spilleren vælger at droppe bolden udenfor hazarden i samme afstand til hullet, som det sted, hvor bolden kom til hvile i hazarden. Han spiller hullet færdigt. Har spilleren gjort noget galt ?
Svar1. a) Spille bolden, som den ligger, b) droppe på linien flag krydspunkt, c) droppe bolden 2 køllelængder fra det sted hvor bolden sidst krydsede hazarden, d) droppe en bold inden for 2 køllelænger fra det punkt på hazardens modsatte side, som er i samme afstand til hullet som det punkt, hvor bolden sidst krydsede hazarden, eller e) slå en ny bold fra det sted hvorfra han slog.

2. Spilleren diskvalificeres for et alvorligt brud på Golfreglerne. Han må gerne droppe til siden, fordi han har de rettigheder, som følger af, at bolden sidst krydsede hazarden, da den var rød, men droppet skal være i relation til krydsningspunktet – ikke boldens placering.
Vinder: Britta Elkjær 2-445
Præmie: 2 flasker rosé

Juni 2017 – “den nemme”
Spørgsmål: 
En spiller har færdigspillet sin runde og fortæller, at han på hul 8 slog sin bold i en hazard. Hazarden var rød, men han fortalte, at han havde droppet i overensstemmelse med reglerne for en gul hazard (droppet bagud på linien flag – krydspunkt). Skal spilleren straffes udover straffen for at droppe ud af hazarden?
Svar: Nej, udover straffen for at droppe ud af hazarden sker der ingenting. I en rød hazard har du alle mulighederne som i en gul (spille bolden som den ligger, tilbage på linien, tilbage til hvor slaget blev slået fra) samt at droppe 2 køllelængder fra stedet, hvor bolden krydsede hazarden samt et sted på den modsatte side i samme afstand fra hullet.
Vinder: 2-715 Tove Schultz
Præmie: 1 flaske hvidvin (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Juni 2017 – “den svære”
Spørgsmål: En spiller har færdigspillet sin runde og fortæller, at han på hul 12 slog sin bold i en gul hazard. Spilleren droppede sin bold i overensstemmelse med reglerne for rød hazard og droppede bolden 2 køllelængder til siden. Herved kunne han slå udenom en gruppe træer, som stod umiddelbart på den anden side af hazarden og kunne således slå direkte mod green. Skal spilleren straffes? (Begrund dit svar)
Svar: Ja, Spilleren diskvalificeres for et alvorligt brud på golfreglerne. Straffen for at spille fra et forkert sted er 2 straffeslag, men da spilleren får en væsentlig fordel af sit regelbrud, skal han rette sin fejl, inden han slår ud fra næste teested. Undlader han dette, skal han diskvalificeres.
Vinder: 2-4262 Jesper M.P.
Præmie: 2 greenfeebilletter til Lübker Golf Resort (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Maj 2017 – ” den nemme”
Svar: 
Nej – der er ingen straf, hvis spilleren ikke er skyld i, at bolden bevægede sig (regel 18-2 – ændring pr. januar 2016)
Vinder: 
2-2563 Steffen Villadsen
Præmie: 1 flaske rosé (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Maj 2017 – “den svære”
Svar: 
Ja- det kan godt være lovligt. Det er først i det øjeblik, at spilleren bruger udstyret til at foretage ”ulovlige” målinger, at straffen falder, (Tillæg IV: Apparater og andet udstyr). 
Vinder: 
2-3003 Pernille Haure
Præmie: 1 flaske rødvin (kontakt venligst sekretariatet for udlevering af præmie)

Del det!