Baneafmærkninger

Pælens farve Betydning
Hvid Out of bounds
Gul Vandhazard
Rød Parallel vandhazard
Blå Areal under reparation
Blå m. sort top Areal under reparation m. spilleforbud
Grøn Droppezone

Lokale regler I

  1. Hvis en bold ligger i, berører eller er tabt i den parallelle vandhazard på 7. hul/gul eller den parallelle vandhazard på 8. hul/rød, må spilleren efter eget valg gå frem efter Regel 26-1, eller benytte droppezonen.
  2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1)
  3. Træer med støttepæl eller trådnet er en ikke flytbar forhindring. Lempelse efter Regel 24-2.

Straf for overtrædelse af en Lokal Regel

Slagspil: 2 straffeslag

Hulspil: Tab af hul

Lokale regler II - Afstandsmåler

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Straf for overtrædelse af denne Lokale Regel

Diskvalifikation (Regel 14-3)

Lokale regler III - Modificering af reglerne 18-2, 18-3 og 20-1

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Midlertidige Lokale Regler

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden, må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts længde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig et straffeslag.

Note:
Tætklippet areal betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Straf for overtrædelse af en Lokal Regel:
Hulspil: tab af hul
Slagspil: to straffeslag

Del det!