Kontingentsatser

KategoriAldersgruppePris pr. år
Senior26-66 årkr. 6.300
Pensionister*67+ årkr. 6.300
Ungsenior19-25 årkr. 3.780
Studerende**26+ årkr. 3.780
Junior uden banetilladelse0-18 årkr. 945
Junior med banetilladelse0-15 årkr. 1.570
Junior med banetilladelse16-18 årkr. 2.200
Long Distance***kr. 3.780
Fleks****kr. 1.800
Passivkr. 700

Skabe/caddyrum

TypePris pr. år
Enkelt overskabkr. 300
Enkelt underskabkr. 400
Dobbelt overskabkr. 500
Dobbelt underskabkr. 600
El-overskabkr. 700
Enkelt elskabkr. 800
Stort elskabkr. 1200
Skab i omklædningkr. 300

*  Pensionister
På den ordinære generalforsamling i 2008 blev det vedtaget at pensionistordningen udfases over en årrække og kontingentet stiger i 2018 fra 96% til 100% af aktive medlemmers kontingent.
Var man ikke medlem af AaGK pr. 31. marts 2008 og fyldt 67 år pr. 31. december 2008, kan man ikke overgå til kategorien “pensionister”.

** Studerende

Studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU eller en efter bestyrelsens skøn tilsvarende lav indkomst. Der skal fremvises kopi af studiekort eller andet bevis på indskrivelse, for at overgå til denne medlemskategori.

*** Long Distance medlemskab

  • Ens hjemmeklub skal være nærmere beliggende ens hjemmeadresse end Aalborg Golf Klub.
  • Medlemmet skal være fuldtidsmedlem i sin klub. Kontingentet i hjemmeklubben skal være minimum 60 % af fuldtidskontingentet i Aalborg Golf Klub.

**** Fleksmedlemmer
Fleksmedlemmer skal altid betale fuld greenfee. Forskellige rabatformer kan ikke benyttes.

Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyret er suspenderet i 2017.

Der er ventelister til alle typer skabe.

Du kan blive skrevet på venteliste ved at kontakte sekretariatet på 9834 1476 eller mail@aalborggolfklub.dk, eller du kan henvende dig i kontorets åbningstider.

Skader på bags i caddyrum (mus mv.)

Da golfklubben er en landejendom, så er der desværre flittig trafik af mus, især i de milde vintre. Du rådes derfor til at tømme din bag for alt, som musene kunne have interesse i (mad, chokolade mv.) – det gælder også selve papiret, som tingene har været pakket ind i.
Golfklubben har ikke mulighed for at tegne en forsikring på disse skader, og din egen indboforsikring (som bør dække tyveri – tjek lige op på det) dækker formentlig heller ikke, desværre.

Skabe er forbeholdt aktive medlemmer

Det er besluttet, at skabe er forbeholdt aktive medlemmer. Således skal du, hvis du melder dig passiv, afgive dit skab.

Del det!