Du kan nu tilmelde dig “Inges Piger” sæson 2017.
Du kan sende en mail til Karen Bundgaard med nedenstående oplysninger på flg. mailadresse :jbkbvo@stofanet.dk.

  • Navn :
  • Adresse :
  • Telefon :
  • E-mail :
  • Medlemsnummer :
  • Hcp :
  • Deltager i åbningsmatch d. 5.april :  ja / nej
  • Deltager i spisning d. 5.april :  ja / nej
  • Kontingent 375 kr. bedes indbetalt  på konto 9809 2073021882 senest d. 5. marts (husk at anføre dit navn).

Sidste frist for tilmelding er 5. marts.

Hilsen

Bente Lundby 40338113

Jette Sigvartsen 20634418

Karen Bundgaard 40459146

Ulla Jensen 40826929