Praktiske oplysninger 2017
Inges Piger

Vi spiller ved matcher blandet A- og B-spillere efter den udleverede spilleplan. Spillerækkefølgen er lavet efter tilfældighedernes princip. I år har vi spilletid fra kl. 8.15 – 9.37.

Kaptajnerne udarbejder en spilleplan – som tidligere – dog med den undtagelse, at du skal bekræfte din tid i golfbox senest tirsdag kl. 0000. Er du forhindret pågældende onsdag, skal du ikke foretage dig noget.

Rækkefordelingen for 2017: A-spillere til og med hcp 33,5 og B-spillere hcp 33,6 og opefter.

Starter som er markeret med rødt, har ansvaret for at spillet bliver glidende så der altid er spillere på banen. Har du ikke mulighed for at være starter den pågældende dag, bedes du selv sørge for at bytte. Startere er den 1. spiller på planen kl. 8.52 og kl. 9.37. Mød op i god tid og helst 30 min før din starttid.

Hvis du kun kan gå 9 huller, skal du meddele det til starteren inden du går ud.

Til ugematcher spilles der stableford og til vore månedsmatcher vælger kaptajnerne et socialt spil – hold eller parspil.

Til månedsmatchen, der spilles den 1. onsdag i måneden, er der tilmelding. I forbindelse med månedsmatcher er der spisning og præmieoverrækkelse.

Til månedsmatchen er der tilmelding til Bente Lundby tlf. 4033 8113/e-mail hansine7@gmail.com eller på opslagstavlen.

Spilleplanen udsendes på golfbox.

Hvis du ikke ønsker dit hcp reguleret, bedes du strege scorekortet. Scorekortet bedes  afleveret af hensyn til præmiefordelingen. Præmier fra ugematcher uddeles på månedsmatchen.

Der uddeles præmie ved score fra 20 point (18 huller) og 10 point (9 huller).

Op til 8 spillere             1. præmie

Fra 9 spillere                 2. præmie

Birdiepræmier kun ved normale ugematcher.

Vi afholder hvert år en udetur og julematch.

 

Vel mødt til sæsonstart  6. april 2017

Ulla, Karen, Bente og Jette