Aalborg Golf Klub
HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke uanede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er forskellige opgaver i klubben, og alle kan deltage…

Har du lyst og tid til at bidrage med en hovedrengøring i klubhuset eller renholdelse af stier, rensning af tagrender eller maling af bygninger hører vi gerne fra dig. Opgaverne er inddelt i områder, og der vil være en tovholder for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed og kvitterer med lidt let at spise og drikke efter udført opgave. I september inviteres du med til klubbens arrangement for frivillig arbejdskraft, og du får en lækker FootJoy polo som tak for hjælpen.

Tilmeld dig indenfor dit favoritområde nedenfor eller kontakt sekretariatet, hvis du vil stille din hjælp til rådighed. Hvis du vil læse mere om hver enkelt område inden du bestemmer dig, kan du læse mere herunder.

VIL DU VÆRE MED?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang i Aalborg Golf Klub samt den positive udvikling på banen og i klubben hænger i høj grad sammen med, at nogle medlemmer har doneret deres tid og arbejdskraft til klubben.
Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både i selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

For at høre mere kan du kontakte udvalgsformanden for det enkelte udvalg eller sekretariatet i klubben

FRIVILLIG-UDVALG

UDVALGSMEDLEMMER

Lisbeth Iversen: lisbethkathrine@gmail.com

Annagrethe Ejerskov

Inge Merete Svendsen: metesvendsen@gmail.com

Aase Munk
Inge Tolborg
Jytte Feiner
Lisbeth Jakobsen

Claus Nejlund: vicevært@aalborggolfklub.dk

Erik Nielsen
Flemming Hemdorff
John Kirstein Jensen
Per Gøllnitz

Per Foldberg Nielsen: pfold@icloud.com

Hans Christiansen
Inga Schmidt
John Ejdrup
Kurt Andersen
Niels Voss Hansen
Ole Bang
Ove T Andersen
Torben Skou
Thorkild B Jørgensen

Lisbeth Iversen: lisbethkathrine@gmail.com

Irene Hedegaard
Jens Vang Andersen
Karen Frederikke Mikkelsen
Lis Jensby
Lisbeth Jakobsen
Per Hedegaard
Tina Elholm

Dorthe H Jensen: dorthe@aalborggolfklub.dk

Hanne Jørgensen
Thorkild Jørgensen

Peter Lüchow: amp@gvdnet.dk

Birger Krogsgaard
Peter Poulsen
Jens Ole Christensen
Ole Møller Nielsen
Kjeld Hylleberg
Jørgen Plomgaard
Stig Nørgaard

Niels O Jacobsen: noja@gvdnet.dk

xxx
yyy

Thorkild B Jørgensen: thorkild.b.joergensen@gmail.com

Hanne Jørgensen

Søren Lundby: soren@lundbys.dk

Dorte H Jensen
Carsten Mortensen